Werkeiland IJsselmeer
Het voor de zandverwerking benodigde werkeiland dient zorgvuldig te worden ingepast in het IJsselmeer. Rekening houdend met het programma van eisen van de gemeente De Friese Meren en de ruimtelijke visie van de Rijksadviseur voor Landschap en Water is er een fraai ontwerp gemaakt.

Het zuiver technische werkeiland van 7 ha wordt omgeven door een brede schil waar de natuur zelf met het zand aan de slag kan. Dit wordt Building with Nature genoemd. Binnen enkele jaren al kan het werkeiland omgeven zijn door begroeide duinen en wetlands. Een passantenhaven maakt het mogelijk dat watersporters kunnen aanleggen om vanuit een veilig uitzichtpunt het werk te bekijken.

Smals IJsselmeer bv
2013 | dienstverband Pouderoyen compagnons