Boerenerf Mussenbergstraat Elst
Het nieuwe boerenerf maakt onderdeel uit van het buurtschap Lijnden, in het stroomruggenlandschap van de Betuwe, en kenmerkt zich door de kleinschaligheid en afwisseling in karakteristieke boerderijen, boomgaarden, elzensingels en erfbeplanting.

Het boerenerf wordt ruimtelijk herkenbaar gemaakt door aan de voor- en achterzijde een duidelijke uitstraling naar zijn omgeving toe te geven. Dit betreft onder meer het realiseren van een boerderijensemble, een boerderijwoning met enkele schuurwoningen. Daarnaast is het realiseren van nieuwe landschappelijke elementen zoals een hoogstamboomgaard, houtsingels, boomgroepen, solitaire bomen en kleinschalige weides ook het realiseren van contrast tussen omliggende open landschap en de beslotenheid van het buurtschap van belang (openheid en zichtrelaties).

Het bebouwingsensemble bestaat uit een hoofdgebouw (‘de boerderijwoning’) en een aantal bijgebouwen (woningen en bergingen). De boerderijwoning is duidelijk georiënteerd op de Mussenbergstraat, terwijl de diverse bijgebouwen zijn gericht op het gemeenschappelijk erf. Van een afstand oogt dit, van de weg terug gelegen geheel, als een oorspronkelijk boerencomplex.
 
Particulier
2015 | Elst