Herenboerderij De Danenberg
De herenboerderij De Danenberg maakt onderdeel uit van het landschapspark De Danenberg. Dit wordt ruimtelijk herkenbaar gemaakt door in het plangebied een herenboerderij met allure te realiseren en het boerenerf zowel aan de voor- als achterzijde meer uitstraling naar zijn omgeving toe te geven. Er wordt met name landschappelijk aansluiting gezocht bij het omringende oeverwallenlandschap.

De meest relevante ruimtelijke structuren op het terrein, die nu door achterstallig onderhoud minder herkenbaar of deels verdwenen zijn, worden versterkt en gerenoveerd. Dit betreft onder meer het herstel van opgaande beplanting zoals de houtsingels en bomen. Daarnaast is het realiseren van nieuwe landschappelijke elementen zoals houtsingels, een bomenlaan, een hoogstamboomgaard, solitaire bomen, bloemrijke graslanden, maar ook openheid en zichtrelaties van belang.

Particulier
2013 | Slijk-Ewijk / Oosterhout