Steiger in de Vecht
Van oudsher kwamen op de oevers van de Vecht jaagpaden voor. Vroeger werden de boten vanaf dit jaagpad voortgetrokken, heden ten dage functioneert dit jaagpad als een fraai wandelpad. Hierin komen echter ook knelpunten voor. Eén van deze knelpunten is het tracé ten noorden van het beschermd dorpsgezicht Nieuwersluis. Gezien de smalle oever van de Vecht langs de provinciale weg is voor de doortrekking van het jaagpad een loopsteiger ontworpen.

Uitgangspunt voor het ontwerp is de toegankelijkheid voor minder validen. De loopsteiger kent een rustige, hoogwaardige uitstraling met een houten dek, houten bovenleuning met stalen dragers en staaldraden. Door tevens een natuurvriendelijk onderwaterprofiel te ontwikkelen wordt bijgedragen aan natuurontwikkeling in het kader van de Natte As.

Gemeente Loenen aan de Vecht
2007 | dienstverband Brons en Partners bv