Montessori College Nijmegen
Het nieuwe Montessori College aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen biedt straks onderdak aan ruim 1400 scholieren. Het behouden en versterken van het groene karakter van de buitenruimte is de basis van het inrichtingsplan.

De verschillende pleinen voor de leerlingen zijn onderling verbonden via enkele brede trappartijen, die het aanwezige hoogteverschil overbruggen. Enkele solitaire bomen en boomgroepen verlevendigen de pleinen en dragen bij aan een groen beeld. Robuust zitmeubilair, bestaande uit grijze betonnen elementen met daarop een houten zitting, biedt zitruimte aan groepjes leerlingen. Daarnaast vormen de brede traptreden op informele wijze aanvullende zitruimte. De functionele ruimten voor fietsenstallingen en parkeren zijn zoveel mogelijk aan de randen van het terrein, in het omringende groene kader (bos) opgenomen, zodat het hart van het terrein vrij blijft van fietsen, auto’s en brommers.
 
Montessori College Nijmegen
2013| i.sm. Bongerslandschap