Centrum Vuren
Het centrum van Vuren heeft dringend behoefte aan herstructurering van de openbare ruimte. De sterk verouderde en weinig sfeervolle ruimte krijgt een nieuwe uitstraling.

Hierbij vormt het beperkte budget als uitgangspunt. Hoogwaardig materiaal wat vrijkomt van andere locaties kan echter in het centrum hergebruikt worden, hierdoor kan met weinig middelen een groot resultaat verwacht worden. Aan de hand van een modellenstudie, werden 3 kwaliteiten uitgewerkt. Historie, verblijfskwaliteit of functionaliteit werden uitgewerkt waarmee de dialoog werd gestart.
 
Gemeente Lingewaal
2011 | dienstverband Pouderoyen Compagnons