Gascompressorstation
Een nieuw gascompressorstation betekent een grote ingreep in het landschap. In de initiatieffase is er op diverse locaties gekeken om dit station zo goed mogelijk in te passen in het bestaande landschap.

Belangrijk is dat het landschapsplan een samenhangend geheel vormt, welke een goede inbedding bewerkstelligt van station. Het toepassen van nieuwe landschapselementen en natuurontwikkeling gaan uit van het versterken van de bestaande natuur- en landschapswaarden.


N.V. Nederlandse Gasunie
2007 | dienstverband Brons en Partners bv