Lingedeal
Op een unieke locatie, aan de zuidoever van het riviertje de Linge met fraai uitzicht over het Lingemeer, is de ontwikkeling van landgoed Lingedael in gang gezet. Dit heeft geleid tot een sterk samenhangend ensemble, bestaande uit landschappelijke elementen (o.m. boskets, lanen, grondlichamen, natte graslanden en oeverzones) en een landgoed met een ingetogen, stijlvol karakter. Het landgoed bestaat uit een hoofdgebouw en een bijgebouw met voorhof of cour.

Naast de landgoedontwikkeling is er een plan opgesteld voor natuurontwikkeling door verondieping van de zuidoevers van het Lingemeer.

Landschapsontwerp Lingedeal 

K3 Delta 
2010 | dienstverband Pouderoyen Compagnons