Hi-Ha-Ho
Verkeer, veiligheid, licht, galm. Is het een last, of is het een zegen? Moeten we deze punten maskeren of kan het versterken van deze aspecten juist een win-win situatie opleveren?

Lachen heeft een duidelijke functie in het groepsgedrag van mensen. Door met elkaar te lachen laten mensen zien dat ze geen kwade bedoelingen hebben; dat elkaars aanwezigheid aanvaard wordt; en dat men elkaar aardig vindt.

De vernieuwde tunnel krijgt Roermond aan het lachen. Verkeer, veiligheid, licht, galm: een prima basis om de ‘negatieve’ aspecten te benadrukken, waardoor ze juist als positief gaan worden ervaren.
Doorgaan wordt verblijven; waarbij fietsers en voetgangers ieder een eigen tunneldoorgang krijgen.

Lachspiegels, geluiden van lachende mensen, grappen en moppen die je kan beluisteren in zitjes in de cirkels, grappige teksten en cartoons, allemaal aspecten die ervoor zorgen dat passanten, altijd met een lach weer naar buiten komen! Inzending Hi-Ha-Ho

2013 | prijsvraag Roermond in de Steigers
in samenwerking met Joyce Schieven, 
JS Tuin- en Landschapsontwerp