Randwijkse Waarden
Het inrichtingsplan richt zich onder meer op land- schapsherstel, waarbij een oude zandwinplas landschappelijk optimaal wordt ingepast. De diverse landschapselementen zijn zo ingezet dat de lengte- richting van het rivierenlandschap wordt versterkt. Naast de ruimtelijke, ecologische en recreatieve doelstellingen is sterk rekening gehouden met de aanwezige steenfabrieken en de belangen van de bewoners.

Door aanleg van paden wordt de uiterwaard toe-gankelijk gemaakt voor recreatief gebruik. Verder zijn voorzieningen als zandstrand, natuurijsbaan, vlieger- weide, overnachtingshaventje en tal van visplekken gepland. De rivier krijgt meer ruimte door omvang van de plas en door plaatselijke maai-veldverlaging.

Het landschap wordt aantrekkelijker door de ontwikkeling van landschappelijke beplantingen en natuurlijke vegetaties. De westoever van de plas krijgt vorm als steltloperoever met zandplaten die afwisselend droogvallen en onderlopen.
  
Dekker Grondstoffen
2010 | dienstverband Pouderoyen Compagnons