Campus Westeraam
In de wijk Westeraam wordt een campus ontwikkeld. Verschillende scholen, Quadraam en OverBetuwe College, vormen samen met de gemeentelijke sporthal het campusterrein.

De context waarbinnen scholencomplex Westeraam ligt is een groene zone waarin functies als Westeraam, andere scholen, pleinen, maar ook een park is opgenomen. De zone wordt doorkruist door verschil- lende routes waaronder een langzaam verkeersroute die de verschillende onderdelen verbind.

Voor de locatie van het scholencomplex Westeraam is het ruimtelijk concept als een groene campus vormgegeven. Groene randen met een verbindende lijn met verblijfskwaliteit. Gebouwen van verschillende grote en functie staan op een neutraal, strikt vorm- gegeven terrein. De centraal gelegen rode loper fungeert als voetgangersverbinding en meer zuidelijk is een functioneel representatieve parkeervoorziening opgenomen.
 
Gemeente Overbetuwe
2012 | dienstverband Pouderoyen compagnons