Een boom van een POORT
De onneembare verkeersvesting van Den Bosch is geslecht. Een nieuwe toegang tot de stad krijgt vorm met de rijke geschiedenis van de stad en de toekomst van de plek als inspiratiebron. Het Heetmanplein maakt straks de wortels van de stad zichtbaar: de vesting, het bos en de poort.

Door het verlagen van de gronden voor de stadsmuur krijgt deze zijn imposante aanblik weer terug. Op plaatsen waar het niet mogelijk is om de stadsmuur te herstellen wordt deze voortgezet middels lijnverlichting in de grond. Een silhouet van de voormalige Pieckenpoort vormt de toegang tot een bomenallee welke vervolgens over gaat in de stedelijke massa’s van de stad. Het is de verbeelding van de verbinding tussen de buitenstad met de markt.

Het plan ‘De Bossche Poort’ is een plan dat diep geworteld zit in de historie van de stad en het ge- heugen van de Bosschenaar.

Ideeënprijsvraag Reset het Heetmanplein 
2011 | ‘s Hertogenbosch
in samenwerking met Lars Schothuis