KRISTIAAN VISSER

Talent voor ruimtelijke vormgeving, consistentie bij de doorwerking van analyse naar ontwerp en een goed gevoel voor de verhouding met de opdrachtgever zijn kenmerken van Kristiaan Visser.
Met meer dan acht jaar ervaring als tuin- en landschapsontwerper is hij in de volle breedte van het vakgebied en op alle schaalniveaus een gedreven ontwerper met oog voor detail. Een professionele instelling, commercieel inzicht en alerte houding bij het bewaken van de werkplanning dragen bij aan succesvolle ontwerpen. 


Verder wordt zijn werkhouding gekenmerkt door een open houding ten opzichte van opbouwende (plan-) feedback, zijn hulpvaardigheid en collegialiteit.

Bij zijn werk voor diverse bureaus heeft hij ruime ervaring opgedaan in het ontwerpen van land- schappelijke en stedelijke buitenruimten, op alle schaalniveaus. Hij heeft onder andere gewerkt aan projecten zoals het landschapspark De Danenberg, het stedenbouwkundig plan De Geest te Ubbergen en de terreininrichting van Avans Hogeschool Breda.


Naast zijn werk neemt hij regelmatig deel aan prijsvragen. De vrijheid die je hierbij als ontwerper krijgt geeft hem nieuwe energie en inspiratie. In 2012 heeft hij i.s.m. Lars Schothuis in de categorie “professionele tuinontwerpers” de 1e prijs behaald met het ontwerp “Non Stop” voor de prijsvraag kantoortuin anno 2012 op de Floriade te Venlo.

CV Kristiaan Visser